BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM .

Kur’an-ı Kerim’e Göre Kurban 0

Kur’an-ı Kerim’e Göre Kurban

Kurban İle İlgili Ayetler Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Ve etimmûl hacce vel umrete lillâh(lillâhi), fe in uhsirtum fe mesteysera minel hedyi ve lâ tahlikû ruûsekum hattâ yeblugal hedyu mahilleh(mahillehu), fe...

0

Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

571 yılında Rebîulevvel ayının 12. gecesi Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dünyaya teşrif etmiştir. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir. (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak...

1438 Hicri Yılınız Mübarek Olsun 0

1438 Hicri Yılınız Mübarek Olsun

1438 Hicri Yılınız Mübarek Olsun. Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur. Hicret, Allah rızası için;...

İsra ve Miraç 0

İsra ve Miraç

İsra ve Miraç (29 Nisan 2016 Cuma Hutbesi) İsrâ ve Miraç, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz âyet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı...

Tevhid ve Vahdetin Öncüsü Müminler 0

Tevhid ve Vahdetin Öncüsü Müminler

Tevhid ve Vahdetin Öncüsü Müminler (22 Nisan 2016 Cuma Hutbesi) Kardeşlerim! Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. ﴾Âl-i İmrân Sûresi/110﴿ Aziz...

Tevhid ve Vahdet Medeniyeti 0

Tevhid ve Vahdet Medeniyeti

Tevhid ve Vahdet Medeniyeti (15 Nisan 2016 Cuma Hutbesi) Aziz Müminler! Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Doğrusu sizin ümmetiniz, bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz.” ﴾Enbiyâ Sûresi/92﴿ İşte bu âyet...