Kategori: Cuma Hutbesi

Bismillahirrahmanirrahîm.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

﴾Cuma Sûresi/9﴿

İsra ve Miraç 0

İsra ve Miraç

İsra ve Miraç (29 Nisan 2016 Cuma Hutbesi) İsrâ ve Miraç, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da Yüce Mevla’nın sonsuz âyet ve kudretini müşahede etmek için yaptığı...

Tevhid ve Vahdetin Öncüsü Müminler 0

Tevhid ve Vahdetin Öncüsü Müminler

Tevhid ve Vahdetin Öncüsü Müminler (22 Nisan 2016 Cuma Hutbesi) Kardeşlerim! Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. ﴾Âl-i İmrân Sûresi/110﴿ Aziz...

Tevhid ve Vahdet Medeniyeti 0

Tevhid ve Vahdet Medeniyeti

Tevhid ve Vahdet Medeniyeti (15 Nisan 2016 Cuma Hutbesi) Aziz Müminler! Kur’an-ı Kerim’de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Doğrusu sizin ümmetiniz, bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet ediniz.” ﴾Enbiyâ Sûresi/92﴿ İşte bu âyet...

Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet 0

Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet

Hz. Peygamber, Tevhid ve Vahdet (8 Nisan 2016 Cuma Hutbesi) “Lâ İlâhe İllallah” diyerek kelime-i tevhidi samimi bir şekilde gönlüyle tasdik, diliyle ikrar eden ve tevhid inancını benimseyen muvahhid kardeşlerim! Rab olarak Yüce Allah’ı,...

Öfkeye Hâkim Olabilmek 0

Öfkeye Hâkim Olabilmek

Öfkeye Hâkim Olabilmek (1 Nisan 2016 Cuma Hutbesi) Kardeşlerim! Yüce Rabbimiz, Kerim Kitabımızda “O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları...

Hak ve Hakikat 0

Hak ve Hakikat

Hak ve Hakikat (25 Mart 2016 Cuma Hutbesi) Aziz Müminler! Peygamberimiz Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bir gün ashâbı ile otururken onlara, “Müflis kimdir bilir misiniz?” diye sordu. Ashâbdan söz alan biri, “Müflis, malı...