Kategori: Dua

Yemek Duası 0

Yemek Duası

“Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle! Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, Ey...

Sıkıntılı İken Okunacak Dua 0

Sıkıntılı İken Okunacak Dua

Sıkıntılı iken; “Bismillâhi alâ nefsi ve mâlî ve dînî. Allahümme raddınî bi-kadâike ve bârik lî fîmâ kuddire lî, hattâ lâ uhibbe ta’cîle mâ ahhartehu ve te’hîra mâ acceltehu.” Anlamı: “Allah’ım, senin ismine, malımı, dinimi...

Uyuyamayanlar İçin Okunacak Dua 0

Uyuyamayanlar İçin Okunacak Dua

Uyuyamayanlar İçin; “Allahumme ğarati’n-nücûmü ve hedeetil uyûnu, ve ente Hayyün Kayyûmün lâ-te’hüzüke sinetün ve lâ nevmün, yâ Hayyü yâ Kayyûmü ehdi leyli ve enim ayni.” Anlamı: “Allah’ım, yıldızlar söndü, gözler kapandı. Sen ise hayat...

Doğruyu Yanlışı Öğrenmek 0

Doğruyu Yanlışı Öğrenmek İçin Dua

Doğruyu Yanlışı Öğrenmek İçin; “Allahümme erinel hakka hakkan verzuknâ ittibâ’ahu ve erinel bâtıla bâtılan verzuknâ ictinâbehu bi-hurmeti Seyyidil-beşer” Anlamı: “Yâ Rabbî! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı bize nasip et ve yanlış,...

Fitneden Korunmak 0

Fitneden Korunmak İçin Okunacak Dua

Fitneden Korunmak İçin; “Allahümme innî es’elü-ke fiilel hayrât ve terkelmünkerât ve hubbel-mesâkin ve izâ eredte fitneten fî kavmî fe-teveffenî gayre meftûn ve es’eluke hubbeke ve hubbe men yuhibbuke ve hubbe amalin yukarribuni ileyke” Anlamı:...

Salavat-ı Şerifeler 0

Salavat-ı Şerifeler ve Anlamları

Aleyhisselam Allah’ın selamı, onun üzerine olsun. * * * Aleyhissalatu vesselam Allah’ın salatu selamı onun üzerine olsun. * * * Sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala, Ona salatu selam etsin. * * * Allahumme...