Kategori: Dua

İlahi Hamdını Sözüme Sertac Ettim 0

İlahi Hamdını Sözüme Sertac Ettim

İlahi Hamdını sözüme sertac ettim, zikrini kalbime mi’rac ettim, Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bikarar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim,...

Salât-ı Tefriciye 0

Salât-ı Tefriciye Duası ve Fazileti

Salât-ı Tefriciye Okunuşu: Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi...

Salât-ı Münciye 0

Salât-ı Münciye Duası ve Fazileti

Salât-ı Münciye Okunuşu: Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ...

Seyyidü'l İstiğfar Duası 0

Seyyidü’l İstiğfar Duası ve Fazileti

Seyyidü’l İstiğfar Duası Okunuşu: Allâhümme ente Rabbî, lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene ‘abdüke ve ene alâ ahdike ve va‘dike m’esteta’tü. Eûzü bike min şerri mâ sana‘tü, ebûü leke bi-ni‘metike ‘aleyye ve ebûü...

Ahidname 0

Ahidname Duası ve Anlamı

Ahidname Duası Okunuşu: Allahümme fâtıras semâvâti ve’l ardı âlimel gaybi veş şehadeti, innî a’hedü ileyke biennî eşhedü enlâ ilahe illâ ente vahdeke lâ şerike lek. ve enne muhammeden abdüke ve rasûlüke ve inneke tekilnî...

Ezan Duası 0

Ezan Duası ve Anlamı

Ezan Duası Okunuşu: Allahumme Rebbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd. Ezan Duası Anlamı: Allah’ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi, Muhammed...