Kategori: Dua

Kunut Duaları 0

Kunut Duaları ve Anlamı

Kunut Duası – Allahümme innâ nesteînüke Okunuşu: Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşkürukeve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men...

Rabbenâğfirlî 0

Rabbenâğfirlî Duası ve Anlamı

Rabbenâğfirlî Duası Okunuşu Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü’minîne yevme yekumü’l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Rabbenâğfirlî Duası Anlamı Ey bizim Rabb’imiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla. Ey Rabb’im merhamet edenlerin...

Rabbenâ Âtinâ 0

Rabbenâ Âtinâ Duası ve Anlamı

Rabbenâ Âtinâ Duası Okunuşu Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Rabbenâ Âtinâ Duası Anlamı Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş...

Allâhümme Barik 0

Allâhümme Barik Duası Okunuşu ve Anlamı

Allâhümme Barik Okunuşu Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Allâhümme Barik Anlamı Ey Allah’ım! İbrâhîm’e Aleyhisselâm ve âline bereketler ihsan ettiğin...

Allâhümme Salli 0

Allâhümme Salli Duası Okunuşu ve Anlamı

Allâhümme Salli Duası Okunuşu Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd. Allâhümme Salli Duası Anlamı Ey Allah’ım! İbrâhîm’e “Aleyhisselâm” ve âline (ailesine)...

Ettehiyyâtü 0

Ettehiyyâtü Duası Okunuşu ve Anlamı

Ettehiyyâtü Duası Okunuşu Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü. Ettehiyyâtü Duası Anlamı Her...