Kategori: Kur’an-ı Kerim

Tekvîr Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Tekvîr Sûresi Okunuşu ve Meali

Tekvîr Sûresi mushaftaki sıralamada seksen birinci, iniş sırasına göre yedinci sûredir. Tebbet sûresinden sonra, A‘lâ sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını bu fiilden almıştır. Bazı kaynaklarda “İze’ş-şemsü küvviret” şeklinde isimlendirilmiştir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 81;...

İnfitâr Sûresi Okunuşu ve Meali 0

İnfitâr Sûresi Okunuşu ve Meali

İnfitâr Sûresi hem mushaftaki sıralamada hem de iniş sırasına göre seksen ikinci sûredir. Nâziât sûresinden sonra, İnşikak sûresinden önce Mekke’de inmiştir. “İnfitâr” kelimesi, sûrenin 1. âyetinde geçen ve “yarıldı” anlamına gelen infetara fiilinin masdarıdır....

Mutaffifîn Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Mutaffifîn Sûresi Okunuşu ve Meali

Mutaffifîn Sûresi mushaftaki sıralamada seksen üçüncü, iniş sırasına göre seksen altıncı sûredir. Ankebût sûresinden sonra, Bakara sûresinden önce Mekke’de inmiştir; Mekke döneminde inen son sûredir. Medine’de ilk inen sûre olduğuna ve bir kısmının Mekke’de...

İnşikâk Sûresi Okunuşu ve Meali 0

İnşikâk Sûresi Okunuşu ve Meali

İnşikâk Sûresi mushaftaki sıralamada seksen dördüncü, iniş sırasına göre seksen üçüncü sûredir. İnfitâr sûresinden sonra, Rûm sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Kaynaklarda yaygın olarak “İnşikåk” adıyla anılır. Adını, göğün yarılması ve ayrılmasını ifade eden ilk...

Burûc Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Burûc Sûresi Okunuşu ve Meali

Burûc Sûresi mushaftaki sıralamada seksen beşinci, iniş sırasına göre yirmi yedinci sûredir. Şems sûresinden sonra, Tîn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını 1. âyetinde geçen ve “burçlar” anlamına gelen burûc kelimesinden almıştır. Sûrenin ana...

Târık Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Târık Sûresi Okunuşu ve Meali

Târık Sûresi mushaftaki sıralamada seksen altıncı, iniş sırasına göre otuz altıncı sûredir. Beled sûresinden sonra, Kamer sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını ilk âyette geçen ve orada “yıldız” anlamına gelen târık kelimesinden almıştır. Sûrede...