İnfitâr Sûresi Okunuşu ve Meali

İnfitâr Sûresi hem mushaftaki sıralamada hem de iniş sırasına göre seksen ikinci sûredir. Nâziât sûresinden sonra, İnşikak sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

“İnfitâr” kelimesi, sûrenin 1. âyetinde geçen ve “yarıldı” anlamına gelen infetara fiilinin masdarıdır. Sûre adını bu fiilden almıştır. Bazı kaynaklarda “İze’s-Semâü’n-fetarat” şeklinde isimlendirilmiştir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 82; Taberî, XXX, 54). Kısaca “İnfetarat” ve “Münfatıra” isimleriyle de anıldığı belirtilmektedir (İbn Âşûr, XXX, 169).

Sûrede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan değişim ve bazı dehşet verici olaylar, öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve itaatkâr kulların varacakları cennetle isyankâr kulların gideceği cehennem gibi konular yer almaktadır.

İnfitâr Sûresi Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm
İzes semâunfetaret. (1)
Ve izel kevâkibunteseret. (2)
Ve izel bihâru fucciret. (3)
Ve izel kubûru bu’siret. (4)
Alimet nefsun mâ kaddemet ve ahharet. (5)
Yâ eyyuhel insânu mâ garreke bi rabbikel kerîm(kerîmi). (6)
Ellezî halakake fe sevvâke fe adelek(adeleke). (7)
Fî eyyi sûretin mâ şâe rekkebek(rekkebeke). (8)
Kellâ bel tukezzibûne bid dîn(dîni). (9)
Ve inne aleykum le hâfızîn(hâfızîne). (10)
Kirâmen kâtibîn(kâtibîne). (11)
Ya’lemûne mâ tef’alûn(tef’alûne). (12)
İnnel ebrâre lefî naîm(naîmin). (13)
Ve innel fuccâre le fî cahîm(cahîmın). (14)
Yaslevnehâ yevmed dîn(dîni). (15)
Ve mâ hum anhâ bi gâibîn(gâibîne). (16)
Ve mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni). (17)
Summe mâ edrâke mâ yevmud dîn(dîni). (18)
Yevme lâ temliku nefsun li nefsin şey’â(şey’en), vel emru yevmeizin lillâh(lillâhi). (19)

İnfitâr Sûresi Meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Gök yarıldığı zaman, ﴾1﴿
Yıldızlar saçıldığı zaman, ﴾2﴿
Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, ﴾3﴿
Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, ﴾4﴿
Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. ﴾5﴿
Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? ﴾6-8﴿
Hayır, hayır! Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. ﴾9﴿
Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. ﴾10-11﴿
Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. ﴾12﴿
Şüphesiz, iyiler Naîm cennetindedirler. ﴾13﴿
Şüphesiz, günahkârlar da cehennemdedirler. ﴾14﴿
Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. ﴾15﴿
Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. ﴾16﴿
Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? ﴾17﴿
Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? ﴾18﴿
O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk, yalnız Allah’ındır. ﴾19﴿

Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı

Benzer Gönderiler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir