Kategori: Kur’an-ı Kerim

A'lâ Sûresi Okunuşu ve Meali 0

A’lâ Sûresi Okunuşu ve Meali

A’lâ Sûresi mushaftaki sıralamada seksen yedinci, iniş sırasına göre sekizinci sûredir. Tekvîr sûresinden sonra, Leyl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkânî, V, 492). Sûre adını 1. âyette geçen, “en...

Gâşiye Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Gâşiye Sûresi Okunuşu ve Meali

Gâşiye Sûresi mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci sûredir. Zâriyât sûresinden sonra, Kehf sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını ilk âyetinde geçen ve “örten” anlamına gelen gåşiye kelimesinden almıştır. “Hel etâke…”...

Fecr Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Fecr Sûresi Okunuşu ve Meali

Fecr Sûresi mushaftaki sıralamada seksen dokuzuncu, iniş sırasına göre onuncu sûredir. Leyl sûresinden sonra, Duhâ sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını 1. âyette geçen ve “tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı” anlamlarına gelen fecr kelimesinden...

Beled Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Beled Sûresi Okunuşu ve Meali

Beled Sûresi mushaftaki sıralamada doksanıncı, iniş sırasına göre otuz beşinci sûredir. Kaf sûresinden sonra, Târık sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını ilk iki âyetinde geçen, “şehir, memleket” anlamlarına gelen ve Mekke için kullanılan beled...

Şems Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Şems Sûresi Okunuşu ve Meali

Şems Sûresi mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı sûredir. Kadir sûresinden sonra, Bürûc sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını 1. âyette geçen “güneş” anlamındaki şems kelimesinden almıştır. Sûrede bazı önemli kozmik...

Leyl Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Leyl Sûresi Okunuşu ve Meali

Leyl Sûresi mushaftaki sıralamada doksan ikinci, iniş sırasına göre dokuzuncu sûredir. A‘lâ sûresinden sonra, Fecr sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını ilk âyette geçen ve “gece” anlamına gelen leyl kelimesinden almıştır. Ayrıca “Ve’l-Leyli izâ...