Kategori: Kur’an-ı Kerim

Zilzâl Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Zilzâl Sûresi Okunuşu ve Meali

Zilzâl Sûresi mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 562). Sûrede kıyamet sırasındaki büyük...

Âdiyât Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Âdiyât Sûresi Okunuşu ve Meali

Âdiyât Sûresi mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre on dördüncü sûredir. Asr sûresinden sonra, Kevser sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 566). Sûre adını 1. âyette geçen...

Kâria Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Kâria Sûresi Okunuşu ve Meali

Kâria Sûresi mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu sûredir. Kureyş sûresinden sonra, Kıyâmet sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre, ilk âyeti oluşturan ve “sert nesne, korkunç olan, ses ve kapı çalan” anlamlarına gelen...

Tekâsür Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Tekâsür Sûresi Okunuşu ve Meali

Tekâsür Sûresi mushaftaki sıralamada yüz ikinci, iniş sırasına göre on altıncı sûredir. Kevser sûresinden sonra, Mâûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Buhârî, “Rikåk” 10; Şevkânî, V, 575). Sûre...

Nâs Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Nâs Sûresi Okunuşu ve Meali

Nâs Sûresi mushaftaki sıralamada yüz ondördüncü ve son, iniş sırasına göre yirmi birinci sûredir. Felak sûresinden sonra, İhlâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Felak sûresinin Medine’de indiğini söyleyenler bu sûresi için de aynı şeyi söylemişlerdir...

Felak Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Felak Sûresi Okunuşu ve Meali

Felak Sûresi mushaftaki sıralamada yüz on üçüncü, iniş sırasına göre yirminci sûredir. Fîl sûresinden sonra, Nâs sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler varsa da (bk. Şevkânî, V, 615) üslûp ve içeriği bakımından...