Kategori: Kur’an-ı Kerim

İhlâs Sûresi Okunuşu ve Meali 0

İhlâs Sûresi Okunuşu ve Meali

İhlâs Sûresi mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e...

Tebbet Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Tebbet Sûresi Okunuşu ve Meali

Tebbet Sûresi mushaftaki sıralamada yüz on birinci, iniş sırasına göre altıncı sûredir. Mekke döneminde Fâtiha sûresinden sonra, Tekvîr sûresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teâlâ kendisine yakınlarını uyarıp İslâm’a çağırmasını emredince (bk. Şuarâ 26/214)...

Nasr Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Nasr Sûresi Okunuşu ve Meali

Nasr Sûresi mushaftaki sıralamada yüz onuncu, iniş sırasına göre yüz on dördüncü sûredir. Medine döneminde Tevbe sûresinden sonra nâzil olduğu ve tam sûre olarak Kur’an’ın en son inen sûresi olduğu kabul edilmektedir (Elmalılı, IX,...

Kâfirûn Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Kâfirûn Sûresi Okunuşu ve Meali

Kâfirûn Sûresi mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 597). Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler...

Kevser Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Kevser Sûresi Okunuşu ve Meali

Kevser Sûresi mushaftaki sıraya göre yüz sekizinci, iniş sırasına göre on beşinci sûredir. Âdiyât sûresinden sonra Tekâsür sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. İbn Âşûr, XXX, 571). Sûre adını...

Maûn Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Maûn Sûresi Okunuşu ve Meali

Maûn Sûresi iniş sırasına göre on yedinci, mushaftaki sıraya göre yüz yedinci sûredir. Tekâsür sûresinden sonra Kâfirûn sûresinden önce Mekke’de inmiştir. 4-7. âyetlerin Medine’de münafıklar hakkında indiğine dair rivayet de vardır (bk. İbn Âşûr,...