Kategori: Kur’an-ı Kerim

Kureyş Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Kureyş Sûresi Okunuşu ve Meali

Kureyş Sûresi mushaftaki sıralamada yüz altıncı, iniş sırasına göre yirmi dokuzuncu sûredir. Tîn sûresinden sonra, Kåria sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını 1. âyette geçen “Kureyş” kelimesinden almıştır. Ayrıca “Li-îlâfi Kureyşin” adıyla da anılmaktadır...

Fîl Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Fîl Sûresi Okunuşu ve Meali

Fîl Sûresi mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını 1. âyette geçen fîl kelimesinden almıştır. Sûrede fil ordusu kıssası anlatılmaktadır. Kâbe’yi...

Hümeze Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Hümeze Sûresi Okunuşu ve Meali

Hümeze Sûresi mushaftaki sıralamada yüz dördüncü, iniş sırasına göre otuz ikinci sûredir. Kıyâmet sûresinden sonra, Mürselât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını 1. âyette geçen ve “arkadan çekiştirme” anlamına gelen hümeze kelimesinden almıştır. Sûrede...

Asr Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Asr Sûresi Okunuşu ve Meali

Asr Sûresi mushaftaki sıralamada yüz üçüncü, iniş sırasına göre on üçüncü sûredir. İnşirah sûresinden sonra, Âdiyât sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 579). Sûre adını 1. âyette...

Fâtiha Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Fâtiha Sûresi Okunuşu ve Meali

Fâtiha Sûresi Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve...

Kur’an-ı Kerim’e Göre Cuma Namazı 0

Kur’an-ı Kerim’e Göre Cuma Namazı

Cuma Namazı İle İlgili Ayetler Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum...