Kategori: Kur’an-ı Kerim

Kur’an-ı Kerim’e Göre Adalet 0

Kur’an-ı Kerim’e Göre Adalet

Adalet İle İlgili Ayetler Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ tedâyentum bi deynin ilâ ecelin musemmen fektubûh(fektubûhu), velyektub beynekum kâtibun bil adl(adli), ve lâ ye’be kâtibun en yektube...

Abdest Ayetleri 0

Kur’an-ı Kerim’e Göre Abdest

Abdest İle İlgili Ayetler Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ kumtum ilâs salâti fagsilû vucûhekum ve eydiyekum ilâl merâfikı vemsehû bi ruusikum ve erculekum ilâl ka’beyn(ka’beyni) ve in...

Zülkifl Aleyhisselam Hakkında Ayetler 0

Zülkifl Aleyhisselam Hakkında Ayetler

Zülkifl Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Âyette geçen “Zülkifl” adı değil lakabıdır ve “nasib ve kısmet sahibi” anlamına gelir. Zülkifl Aleyhisselam’ın peygamber olmadığını söyleyenler olmuşsa da, alimlerin ekseriyetine göre peygamberdir ve makbul...

Kur’an-ı Kerim’e Göre Dırar Mescidi 0

Kur’an-ı Kerim’e Göre Dırar Mescidi

Dırar Mescidi İle İlgili Ayetler Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Vellezînettehazû mesciden dırâran ve kufran ve tefrîkan beynel mu’minîne ve irsâden li men hâraballâhe ve resûlehu min kabl(kablu), ve le yahlifunne...

Kur’an-ı Kerim’e Göre Eyke Halkı 0

Kur’an-ı Kerim’e Göre Eyke Halkı

Eyke Halkı İle İlgili Ayetler Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Ve in kâne ashâbul eyketi le zâlimîn (zâlimîne). Fentekamnâ minhum, ve innehumâ le bi imâmin mubîn(mubînin). ﴾Hicr Sûresi/78-79﴿ Diyanet Meali: “Eyke”...

Kur’an-ı Kerim’e Göre Habil ve Kabil 0

Kur’an-ı Kerim’e Göre Habil ve Kabil

Habil ve Kabil Hakkında Ayetler Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla) … Vetlu aleyhim nebeebney âdeme bil hakkı iz karrabâ kurbânen fe tukubbile min ehadihimâ ve lem yutekabbel minel âhar(âhari) kâle le aktulenneke,...