Zülkifl Aleyhisselam Hakkında Ayetler

Zülkifl Aleyhisselam Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Âyette geçen “Zülkifl” adı değil lakabıdır ve “nasib ve kısmet sahibi” anlamına gelir.

Zülkifl Aleyhisselam’ın peygamber olmadığını söyleyenler olmuşsa da, alimlerin ekseriyetine göre peygamberdir ve makbul olan görüş de budur (el-Kurtubî, el-Cami’li Ahkâmi’l-Kur’ân, Kahire 1967, XI, 327 vd.; el-Alusî, Ruhu’l-Meânî, Beyrut t.y., XVII, 82; el-Mevdudî, Tefhimu’l-Kur’ân, istanbul 1991, III, 327).

Bismillâhirrahmânirrahîm. (Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla)

Ve ismâîle ve idrîse ve zelkifl(zelkifli), kullun mines sâbirîn(sâbirîne). ﴾Enbiyâ Sûresi/85﴿

Diyanet Meali:

İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. ﴾Enbiyâ Sûresi/85﴿

* * *

Ve edhalnâhum fî rahmetinâ, innehum mines sâlihîn(sâlihîne). ﴾Enbiyâ Sûresi/86﴿

Diyanet Meali:

Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. ﴾Enbiyâ Sûresi/86﴿

* * *

Vezkur ismâîle velyesea ve zel kifl(kifli), ve kullun minel ahyâr(ahyâri). ﴾Sâd Sûresi/48﴿

Diyanet Meali:

(Ey Muhammed!) İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl’i de an. Onların her biri iyi kimselerdi. ﴾Sâd Sûresi/48﴿

. . .

Sadakallahu’l Azim (Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.)

Benzer Gönderiler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir