Kategori: Makale

ibret 0

Kur’ân’ı İbret Alarak Okumak

Andolsun Biz Kur’an’ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı? ﴾Kamer Sûresi/17﴿ Kur’ân’ın indiriliş amacını açıklayan ve bizim ona yaklaşma açımızı belirleyen âyetlerden birisi de bu âyettir. Kamer Sûresi...

Aranızda Fazileti İhmal Etmeyin 0

Aranızda fazileti ihmal etmeyin

Kur’ân’ın buyruk ve yasaklarının bir hukuk, bir de fazilet yönü vardır. Yüce kitabımız, bir yandan bize huzur içinde bir hayat yaşatacak olan kurallar koyar ve bu kurallarla bizim ilişkilerimizi düzenlerken, bir yandan da, bu...

Örümceğin Yuvası 0

Örümceğin Yuvası

“Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!” ﴾Ankebût Sûresi/41﴿ Her iki anlamıyla da örümcek ağı, yuvaların en zayıfıdır. İlk olarak...

Tebbet Sûresi 0

Bir Kur’ân mucizesi: Tebbet Sûresi

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla Ebû Leheb’in elleri kurusun. Zaten kurudu. ﴾1﴿ Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. ﴾2﴿ O, bir alevli ateşe girecektir, ﴾3﴿ Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip...

Dağlar 0

Dağlar Olmasaydı

Dağlar, Kur’ân-ı Kerim’in sıklıkla ibret nazarlarımıza sunduğu kâinat âyetlerindendir. Yüce Kitabımızın düzinelerce âyetinde dağlara birer tevhid delili olarak gönderme yapılır. On iki âyet, dağların ‘sağlam’ yapısına dikkat çeker. O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar,...

Kuran Mucizesi Genişleyen Evren 0

Kuran Mucizesi Genişleyen Evren

Evren,var olan her şeyi anlatan bir kelimedir. Gördüğümüz,bildiğimiz,duyduğumuz her şey evrenin içindedir. Astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde, on dört asır önce indirilen Kur’an-ı Kerim’de evrenin genişlediğinden şöyle bahsedilir: Ves semâe beneynâhâ bi...