BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM .

İnşirâh Sûresi Okunuşu ve Meali 0

İnşirâh Sûresi Okunuşu ve Meali

İnşirâh Sûresi mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir. Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke’de inmiştir. İnşirah “açılıp genişlemek, huzura kavuşmak” anlamlarına gelmektedir. İlk âyetinde aynı kökten olan fiil kullanıldığı...

Tîn Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Tîn Sûresi Okunuşu ve Meali

Tîn Sûresi mushaftaki sıralamada doksan beşinci, iniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını 1. âyette geçen ve “incir” anlamına gelen tîn kelimesinden almıştır. Ayrıca “Ve’t-tîn”...

Alak Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Alak Sûresi Okunuşu ve Meali

Alak Sûresi mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci sûredir. Kalem sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Baştan beş âyeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sûre kabul edilir. Geri kalan on dört...

Kadir Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Kadir Sûresi Okunuşu ve Meali

Kadir Sûresi mushaftaki sıralamada doksan yedinci, iniş sırasına göre yirmi beşinci sûredir. Abese sûresinden sonra, Şems sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Bir rivayete göre müfessirlerin çoğu Medine’de indiğini söylemişlerdir (bk. Şevkânî, V, 554). Sûrede Kadir...

Beyyine Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Beyyine Sûresi Okunuşu ve Meali

Beyyine Sûresi mushaftaki sıralamada doksan sekizinci, iniş sırasına göre yüzüncü sûredir. Talâk sûresinden sonra, Haşr sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır; ancak özellikle Buhârî’de yer alan bir hadis (“Tefsîr”, 98/1-3)...

Zilzâl Sûresi Okunuşu ve Meali 0

Zilzâl Sûresi Okunuşu ve Meali

Zilzâl Sûresi mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü sûredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 562). Sûrede kıyamet sırasındaki büyük...